Thanh nối nhôm

Liên hệ

Thanh nối 20 sử dụng 4 vít trí M4

Thanh nối 30 tiêu chuẩn Trung Quốc, sử dụng 4 vít trí M5

Thanh nối 30 tiêu chuẩn Châu Âu, sử dụng 4 vít trí M6

Thanh nối 40 tiêu chuẩn Trung Quốc, sử dụng 4 vít trí M6

Thanh nối 40 tiêu chuẩn Châu Âu, sử dụng 4 vít trí M6

Thanh nối 45 tiêu chuẩn Châu Âu, sử dụng 4 vít trí M8

Hỗ trợ trực tuyến

 • Mr Lợi

  Mr Lợi
  0329 956 295

 • Mr Lợi

  Mr Thọ
  085 678 6896

 • Mr Lợi

  Mrs Hương
  035.457.0580