Ke góc chìm rãnh vuông

Liên hệ

Ke chìm 20 tiêu chuẩn Trung Quốc sử dụng 4 vít trí M4

Ke chìm 20 tiêu chuẩn Châu ÂU sử dụng 2 vít trí M4

Ke chìm 30 tiêu chuẩn Trung Quốc sử dụng 4 vít trí M5

Ke chìm 30 tiêu chuẩn Châu Âu sử dụng 2 vít trí M6

Ke chìm 40 tiêu chuẩn Trung Quốc sử dụng 4 vít trí M6

Ke chìm 40 tiêu chuẩn Châu ÂU sử dụng 2 vít trí M6

Hỗ trợ trực tuyến

 • Mr Lợi

  Mr Lợi
  0329 956 295

 • Mr Lợi

  Ms Thảo
  0985 035 251

 • Mr Lợi

  Mrs Hương
  035.457.0580